Nyheter

3 days ago

Evju Bygdetun Sauherad

Velkommen og Slåttegraut med Låvedans til musikk av "Blospreng" for alle lørdag !

Slåttekurs på Evju Bygdetunjun 17, 9:00amEvju Bygdetun SauheradKurset arrangerast av Evju bygdetun, Naturvernforbundet i Midt-Telemark og Telemark botaniske forening
Instruktørar: Jon Bekkhus, Kåre Homble, Gaute Midtbøen og Per Tveitan.
Instruktørane vil undervise i slått med stutt- og langorv, oppsetting av orv og ljå, bryning og sliping.

PROGRAM:
Tilreisande kan om ønskeleg kome til Evju bygdetun fredag kveld, 16.6.

Lørdag den 17. juni:
09.00 Enkel morgomat i Eldhuset og velkomstsamling med praktisk informasjon om slåttekurset, introduksjon av kursleiarar og kursdeltakarar
10:00 Foredrag – Ingvill Marit Buen Garnås. Ho vil kort omtale Kulturlandskapssenteret i Hjartdal som ho leiar. Hovudtema er skjøtsel av slåtteenga og støtteordningar for opparbeiding og drift av slåtteenger.
11:00 Slåttesamling på eit nærliggande jorde i nærleiken. Presentasjon av ulike ljåar, stuttorv og langorv. Kursdeltakarane får gjere seg kjent med og prøve dei ulike reiskapane.
13.00 Dugurd (suppe med brød frå steinovn og eit utval pålegg som deltakarane smør sjølv)
14.00 Demonstrasjon av skjefting, sliping og bryning av ljåen
15.00 Kursdeltakarane prøver seg på slåtteenga med rettleiarar
16.00 Kaffibeite (i slåtteenga)
16.30 Kursdeltakarane prøver seg på slåtteenga med rettleiarar
18.00 Slåtten er over for i dag
18.30 Slåttegraut med slåtteøl og dans på låven (med lokalt band).

Søndag den 18.juni:
08.00 Morgomat i Eldhuset
08.30 Foredrag - Kåre Homble. Han vil orientere om kva du finn av blomar, planter og insekt i slåttenga. Han vil gjere greie for pollineringa i slåtteenga og vil spesielt nemne dei plantene som er viktige som insektmat.
10.00 Slåtteøkt i enga. Kursdeltakarane perfeksjonerer sine nyerverva ferdigheiter.
12:30 Dugurd i slåtteenga.
13.00 Slåttekurset er slutt.

Tidspunkta er fleksible, avhengig av deltakarane og været.

PRAKTISK INFORMASJON
Mat og drikke: Evju bygdetun held kursdeltakarane med mat og drikke frå og med morgomat lørdag morgon til og med dugurd søndag formiddag.

Overnatting: På Evju bygdetun: enkel, kostnadsfri overnatting, i eigen sovepose eller i eige telt

Framreise: Privatbil til Evju bygdetun eller buss til Gvarv eller tog til Bø stasjon.

Evju bygdetun ligg ved fylkesveg 551. Adressa er: Sætrevegen 44, 3810 Gvarv
Nærmaste jernbanestasjon er Bø. Her stoppar tog frå Stavanger og Oslo.
Arrangørane kan kontaktast dersom ein treng transport frå/til buss eller jernbane

Slåttereiskap: Evju bygdetun disponerer reiskap til slåttekurset, men ta gjerne med eige utstyr om du har.

Kursavgift: 300 kr per person (100 kr for studentar) innbetalast til: (Naturvernforbundet Midt-Telemark kto 26301054113)

Påmelding (i tillegg til her på fb) på epost eller telefon til ein av kontaktpersonane:

Marte Berdahl: 97680709, marte.berdahl@gmail.com
Stefanie Reinhardt: 93667541, Stefanie.Reinhardt@usn.no
John Gunnar Brynjulvsrud: 92090850, jbrynjulvsrud@gmail.com


Litt om Evju Bygdetun
evjutunet.no/om-evju/ Her eit utdrag frå heimesida til bygdetunet:
«Garden Evju er eit levande bygdetun med mål om å ta vare på og
vidareutvikle gardskulturen gjennom aktivt bruk. Stiftelsen Evju Bygdetun driv jord, skog og forvaltar 16 gardshus med aktivitetar knytt til formidling av kulturarv mot barn og unge, lokalbefolkning og turistar. Fleire interessegrupper brukar ulike lokal til faste aktivitetar kvar veke gjennom året.
Vi har faste undervisningsdagar for skoleklasser i gards- og kulturhistorie innan Den kulturelle skolesekken for Sauherad og andre kommunar etter avtale. Vi tilbyr kurs i «Kreativ matlaging» for bedrifter og grupper. Vi tek imot grupper til omvisning eller kurs med servering heile året.
Vi haustar frå garden etter årstidene urter, grønsaker, bær og frukt og har som mål at eitkvart måltid vi tilbyr folk skal ha minst eit «ureist» gardsprodukt og elles gode råvarer frå Fruktbygda.
Evju Bygdetun arrangerar utstillingar, kurs, konsertar, foredrag, aktivitetsdagar, matdagar og historisk spel. Fleire lokal på tunet med kjøkken og utstyr blir leigd ut til møte eller bryllaup, konfirmasjonar og andre private feiringar.

Dette er ramma/ for slåttekurset som Evju bygdetun, Naturvernforbundet i Telemark og Telemark botaniske forening inviterer til.

VELKOMMEN!
... See MoreSee Less

Slåttekurs på Evju Bygdetun

4 days ago

Evju Bygdetun Sauherad

Tinndølan
Fra å være en av over 1500 påmeldinger stod vi igjen som en av 12 finalister i Norske Talenter! Bare det å komme til finalen har vært en seier i seg selv! Det har rett og slett vært en opplevelse for livet. Vi har blitt kjent med mange nye mennesker, erfart mye, utviklet oss som gruppe, fått lov til å vise frem folkemusikk og folkedans til folket- og sist men ikke minst hatt det utrolig moro! ❤️

Her kan du se vår eventyrlige reise fra audition til finale:
... See MoreSee Less

5 days ago

Evju Bygdetun Sauherad

Foredrag av illustratør Anders Kvåle Rue. Boksalg av Akademika Bø. Inngang kr.150 med servering. Terminal/kontant.

Telemarks Vikinghistorie I lys av Flatøybokmai 24, 7:00pmEvju Bygdetun SauheradForedrag av illustratør Anders Kvåle Rue. Boksalg av Akademika Bø. Inngang kr.150 med servering. Terminal/kontant.
... See MoreSee Less

Telemarks Vikinghistorie I lys av Flatøybok

5 days ago

Evju Bygdetun Sauherad

Sauherad syngende kommune inviterte til Folkekor i 17.mai tog i år. Forsangar Jorid støtta med gitarspel, folk fekk tekstark "Vi vandrer frem med sang og spill" - " her er sol og glede" ... See MoreSee Less

2 weeks ago

Evju Bygdetun Sauherad

Siste utgave av magasinet Tara byr på flere sider med fristende stoff fra Fruktbygda ... See MoreSee Less

Kontakt

Sætrevegen 44
3810 Gvarv

Tlf: 35 95 57 08
Mob: 93 20 93 55

E-post: post@evjutunet.no

Følg oss