Program 2019

Faste aktivitetar:

Tysdagar kl.19 Yoga i Fjoset ved Martina Fedtke

Onsdagar kl.18 Broderikafe i Våningshuset/Fjoset ved Liv Berit Kaasa

Torsdagar kl.17 – 21 Ungdans; undervisning i folkedans for barn og unge i samarbeid med Sauherad Kulturskole og Nes Nasjonale Dansarring             Instruktør: Arnhild Brennesvik/ Even Bakken.
kl.19. Open danseøving i Nes Nasjolale Dansarring, Spelemann Sigmund Aasdalen.

Fredagar kl.10 Samlingsforvaltning/Sauherad lokalhistoriske arkiv ved Guro Fosstveit, Finn Rønning, Torstein Fosstveit og Peter Sevatdal

 

Arrangement 2019:

 

09.05 Nes og Saude Bygdetunlag arrangerar rusletur i nærområdet til Evju Bygdetun.

30.05 Pilegrimsvandring i kulturlandskapet i Midt-Telemark frå mellomalderkyrkja på Nes til Bø gamle kyrkje.
Matservering på Evju Bygdetun, Hørte Dampfarveri, Bø Museum og Bø Prestegard.

06.06 kl.17 «Mangfold i Midt-Telemark» familiedag på Evju Bygdetun med aktivitetar, natursti og matlaging frå naturen.

30.06 kl.19 Opning av Sommarutstilling på Evju Bygdetun med foredrag og servering.

01.07 – 11.08 kl.12 – 17 Sommaropent bygdetun med omvisning, utstillingar, servering, aktivitetar, dyr på beite.
Rasteplassar i kulturlandskapet gjennom Eventyrskogen ned mot Tangen ved elva. (03.08. Bygdetunet stengt pga.bryllup)

20.07 kl.12 – 17 Grautdag med 7 slag graut, ponnyridning, allsang og aktivitetar i tunet.

10.08 kl.09 – 19 Slåttekurs  med  dugurd og slåttegraut. Påmelding.: jbrynjulvsrud@gmail.com
Arrangement i samarbeid med Naturvernforbundet  og Telemark botaniske forening.

11.08 kl.12 – 19 Skogdag med aktivitetar i Eventyrskogen, dugnad i Arvesølvenga og matlaging i kulturlandskapet.

12.08 – 16.08 kl.09 – 16  Sommarviku for barn frå 7 – 12 år, i arbeid og leik på garden som for 100 år sidan. Påmelding: post@evjutunet.no

25.08 kl.12 – 16 Open Gard i samarbeid med Bondelaga i Midt-Telemark og Sauherad bygdekvinnelag.

29.08 kl.19 Bø og Sauherad Hagelag arrangerar kurskveld om bruk og lagring av urter i Eldhuset og Urtehagen på Evju Bygdetun.

08.12 kl.12 – 17 JUL på EVJU

12.01.2020 kl.19 Bygdetunlagets tradisjonelle Juletrefest.

 

Undervisning:

01.04 kl.09 – 13 DKS 2.klasse. Eventyrteiknarane Th. Kittelsen og E. Werenskiold.

02.04 kl.09 – 13 DKS 2.klasse. Eventyrteiknarane Th. Kittelsen og E. Werenskiold.

12.04 kl.09 – 14 USN studentar frå studiet, Nature, culture and guiding.

02.05 kl.09 – 13 DKS 1.klasse. Lamming på Haugen med vandring til mat på Evju. Nytt opplegg 2019.

03.05 kl.09 – 13 DKS 1.klasse. Lamming på Haugen med vandring til mat på Evju.

06.05 kl.09 – 13.30 DKS 8.klasse. Våronn på Bygdegarden og omvisning i gardshus.

07.05 kl.09 – 13.30 DKS 8.klasse. Våronn på Bygdegarden og omvisning i gardshus.

04.07 kl.17 Internasjonal Veso sommerskole.

16.09 kl.09 – 13 DKS 4.klasse Jordeple og Søteple.

17.09 kl.09 – 13 DKS 4.klasse Jordeple og Søteple.

02.12 kl.9 – 13 DKS 6.klasse Juletradisjonar i Midt-Telemark.

03.12 kl.9 – 13 DKS 6.klasse Juletradisjonar i Midt-Telemark.

 

Har skjedd i 2019:

13.01 kl.17 – 19 Allsangkafe i Fjoset, Krafttak for sang ved Jorid Vale
10.02 kl.17 – 19 Allsangkafe i Fjoset
06.03 kl.19 Filmkveld frå arkivet til Gunhild Kinch ved Tore Bjørn Pettersen. Arr. Nes og Saude Bygdetunlag
10.03 kl.17 – 19 Allsangkafe i Fjoset
31.03 kl.17 – 19 Allsangkafe i Fjoset
10.04 kl.19 Kulturkveld i Fjoset om familien Torshøl ved Nes og Saude Bygdetunlag
04.05 kl.20.30 Festkveld for Norsjø Kammermusikkfest 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Les mer

JUL PÅ EVJU søndag 9.des kl.12 – 17

Julemesse og Nissefest på ein dag ! Salg av julemat og gaver. Gardsnissen med ponnyridning og aktivitetar i Snekkerbua. Matsalg i Våningshuset; rjomegraut og spa (kjøtsuppe). Nybaka kling og lappar til kaffien i Eldhuset. Oppstuguskjenk og jul i alle husa på garden. Velkommen til ekte førjulstemning i Midt-Telemark.

Les mer

Det Europeiske Kulturarvåret 2018, 3.9. kl.19.00

Hvordan bruker vi fortiden ? foredrag ved Terje Gansum, leder kulturarv i Vestfold fylkeskommune. Legende – en musikalsk reise i middelalderen med Mari & Harald Foss. Utstilling: Eg fant ! – metallsøkarfunn i Midt-Telemark. Inngang kr.150,- Salg av frukt, kaker og kaffi.

Les mer

DNB sparebankenstiftelsen

 

Kontakt

Sætrevegen 44
3810 Gvarv

Tlf: 35 95 57 08
Mob: 93 20 93 55

E-post: post@evjutunet.no

Følg oss