Kulturminnedagen 2019. 22.sept kl.15. Rusletur i grannelaget til Evju

 
Lokal markering av kulturminnedagen 2019.
Rusletur i grannelaget til Evju.
Frammøte ved Evju Bygdetun. Turleiarar: Guro Fosstveit og Finn Rønning.
Etter turen servering av kaffi og kake i eldhuset på Evju.
NB: Merk at dag og tidspunkt er endra.
Arr. Nes og Saude Bygdetunlag.

DNB sparebankenstiftelsen

 

Her er vi

Kontakt

Sætrevegen 44
3810 Gvarv

Tlf: 35 95 57 08
Mob: 93 20 93 55

E-post: post@evjutunet.no

Følg oss