Program – 2019

Faste aktivitetar:

Tysdagar kl.19 Yoga i Fjoset ved Martina Fedtke

Onsdagar kl.18 Broderikafe i Våningshuset/Fjoset ved Liv Berit Kaasa

Torsdagar kl.17 – 21 Ungdans; undervisning i folkedans for barn og unge i samarbeid med Sauherad Kulturskole og Nes Nasjonale Dansarring             Instruktør: Arnhild Brennesvik/ Even Bakken.
kl.19. Open danseøving i Nes Nasjolale Dansarring, Spelemann Sigmund Aasdalen.

Fredagar kl.10 Samlingsforvaltning/Sauherad lokalhistoriske arkiv ved Guro Fosstveit, Finn Rønning, Torstein Fosstveit og Peter Sevatdal

Arrangement 2019:

09.05 Nes og Saude Bygdetunlag arrangerar rusletur i nærområdet til Evju Bygdetun.

30.05 Pilegrimsvandring i kulturlandskapet i Midt-Telemark frå mellomalderkyrkja på Nes; kl.08.30 og kl.09.30 Gregoriansk morgobøn før vandring gjennom Fruktbygda til avslutning i Bø gamle kyrkje, kvar halvtime frå kl.15 – 17.
Matservering på Evju Bygdetun;kl.10 – 14,Hørte Dampfarveri; kl.11 – 15, Bø Museum; kl.12 – 16, og Bø Prestegard; kl.13 – 16.30.

06.06 kl.17 «Mangfold i Midt-Telemark» familiedag på Evju Bygdetun med aktivitetar, natursti og matlaging frå naturen.

30.06 kl.19 Opning av Sommarutstilling på Evju Bygdetun med foredrag og servering.

01.07 – 11.08 kl.12 – 17 Sommaropent bygdetun med omvisning, utstillingar, servering, aktivitetar, dyr på beite.
Rasteplassar i kulturlandskapet gjennom Eventyrskogen ned mot Tangen ved elva. (03.08. Bygdetunet stengt pga.bryllup)

20.07 kl.12 – 17 Grautdag med 7 slag graut, ponnyridning, allsang og aktivitetar i tunet.

10.08 kl.09 – 19 Slåttekurs  med  dugurd og slåttegraut. Påmelding: jbrynjulvsrud@gmail.com
Arrangement i samarbeid med Naturvernforbundet og Telemark botaniske forrening.

11.08 kl.12 – 19 Skogdag med aktivitetar i Eventyrskogen, dugnad i Arvesølvenga og matlaging i kulturlandskapet.

12.08 – 16.08 kl.09 – 16  Sommarviku for barn frå 7 – 12 år, i arbeid og leik på garden som for 100 år sidan. Påmelding: post@evjutunet.no

25.08 kl.12 – 16 Open Gard i samarbeid med Bondelaga i Midt-Telemark og Sauherad bygdekvinnelag.

29.08 kl.19 Bø og Sauherad Hagelag arrangerar kurskveld om bruk og lagring av urter i Eldhuset og Urtehagen på Evju Bygdetun.

08.12 kl.12 – 17 JUL på EVJU

12.01.2020 kl.19 Bygdetunlagets tradisjonelle Juletrefest.

Jul på Evju

Undervisning:

01.04 kl.09 – 13 DKS 2.klasse. Eventyrteiknarane Th. Kittelsen og E. Werenskiold.

02.04 kl.09 – 13 DKS 2.klasse. Eventyrteiknarane Th. Kittelsen og E. Werenskiold.

12.04 kl.09 – 14 USN studentar frå studiet, Nature, culture and guiding.

02.05 kl.09 – 13 DKS 1.klasse. Lamming på Haugen med vandring til mat på Evju. Nytt opplegg 2019.

03.05 kl.09 – 13 DKS 1.klasse. Lamming på Haugen med vandring til mat på Evju.

06.05 kl.09 – 13.30 DKS 8.klasse. Våronn på Bygdegarden og omvisning i gardshus.

07.05 kl.09 – 13.30 DKS 8.klasse. Våronn på Bygdegarden og omvisning i gardshus.

04.07 kl.17 Internasjonal Veso sommerskole.

16.09 kl.09 – 13 DKS 4.klasse Jordeple og Søteple.

17.09 kl.09 – 13 DKS 4.klasse Jordeple og Søteple.

02.12 kl.9 – 13 DKS 6.klasse Juletradisjonar i Midt-Telemark.

03.12 kl.9 – 13 DKS 6.klasse Juletradisjonar i Midt-Telemark.

Jordepleskiljar patent Jon Evju ca 1930

Jordepleskiljar patent Jon Evju ca 1930

 

Har skjedd i 2019

11.januar Dugnadsfest med filmar frå arkivet etter Gunhild Kinch.
13.01 kl.17 – 19 Allsangkafe i Fjoset, Krafttak for sang ved Jorid Vale
10.02 kl.17 – 19 Allsangkafe i Fjoset
06.03 kl.19 Filmkveld frå arkivet til Gunhild Kinch ved Tore Bjørn Pettersen. Arr. Nes og Saude Bygdetunlag
10.03 kl.17 – 19 Allsangkafe i Fjoset
31.03 kl.17 – 19 Allsangkafe i Fjoset
10.04 kl.19 Arkivkveld om Familien Torshøl. Arr. Nes og Saude Bygdetunlag
04.05 kl.20.30 Festkveld for Norsjø Kammermusikkfest 2019

Har skjedd i 2018

5.januar Dugnadsfest
17.januar kl.19.00 Husmannshistoria frå Eivind Reiersen arr.Bygdetunlaget
3. og 4.feb Kurs i sprang/bregding ved Guro Fostveit
15.april  Konserti Fjoset ved Norsjø Kammermusikkfest
14. og 15.mai DKS 8.klasse Våronn med potetsetting og byggeskikk på garden.
21.mai Pilegrimsvandring gjennom tunet med sang og matsalg i Eldhuset.
26.mai Konfirmasjonar frå Bø i Fjoset og Våningshuset
2. og 3.juni «Turist i egen bygd» i Midt-Telemark
17.juni Åpning av  årets Utstilling
Sommaråpent kl.12 – 17 hver dag frå 18.juni – 27.juli
23.juni Bryllupsfeiring på tunet. Stengt for publikum.
7.juli Bryllupsfeiring på tunet. Stengt for publikum.
21.juli Grautdag med servering av 7 slag
27.juli Siste sommaropne dag 12 – 17
26.juli – 1.august Øvingar til Evjuspelet 2018 Huldresølvet.
29.juli kl.11.00 Olsokmesse på Tinghaug ved Gvarv med kor frå USA og kyrkjekaffe frå Evju Bygdetun
2.august kl.19.00 Evjuspelet «Huldresølvet» familieforestilling
3.august kl.15 og  kl.19.00 Evjuspelet «Huldresølvet» familieforestilling
1. -12.august Hørteannualen på Tangen med 19 kunstnarar i arbeid. Visning 10.august kl.19 og åpent 11.-12.august kl.13 – 16 Gratis
10.-12.august utleigd til Familiestevne.
13.-17.august Sommarviku for barn i arbeid og leik som for 100 år sidan. Påmelding- fullteikna.
18.august Bryllupsfeiring i tunet.
25.august utleigd til Familiestevne.
26.august Open Gard i samarbeid med Bondelaga i Bø og Sauherad og Sauherad bygdekvinnelag.
27. august – 7.september Undervisningsdagar for Midt-Telemark i Kulturarv innan Den Kulturelle skulesekken.
3.august kl.19 Det Europeiske Kulturarvåret 2018 «Typisk Norsk – ikke bare Norsk.»
Terje Gansum «Hvordan bruker vi fortiden» åpen Utstilling: «Eg fant !» metallsøkarfunn i Midt-Telemark.
17. – 18.august. Jordeple og søteple. DKS med 4.klassene i Sauherad.
25. – 27. september. Global Cuba – elevar frå Sagavoll Folkehøgskole på Tangen.
29.september. Norsk Eplefest på Gvarv
3.oktober kl.19 Minneprogram om folkekunstnar Nils Flatland som samlar og bunadtilverkar.
9.desember kl.12 – 17 JUL PÅ EVJU

Har skjedd i 2017
6.jan Dugnadsfest
9.feb Årsmøte Dansarringen.
18. og 19.feb Kurs i Sprang/Bregding. Utsatt til hausten.
21.feb Aktivitetsdag på Evju Bygdetun for skoleelever i Vinterferien, påmelding Sauherad kommune.
10.mars kl.18 «Krafttak for sang» konsert med Geirr Lystrup i Fjoset. Salg av mat og drikke. Inngang kr.150 (terminal/kontant)
11.mars Sauheraddagane – Marknadsdag i Gamlegata på Gvarv.
4.april DKS 2.kl Sauherad barneskole, Eventyrteiknarane og Vassgraut
Folkekor i Fjoset til 17.mai – 3 øvingar.
23.april Åping av årets utstilling: «Øks og lafting gjennom 2000 år ! – næringsvegar i Telemark og verktøysamlinga etter Bjarne Flatland
Minikonsert med Norsjø Kammermusikkfest.
22. og 23.mai DKS 8.kl Våronn på Garden med potetsetting, neslesuppe og byggeskikk + Blåromet !
24.mai kl.19 Flatøybok bind III  Anders Kvåle Rue stiller ut og fortel om illustrasjonane sine. Torgrim Titlestad fortel om boka.
25.mai Pilegrimsvandring mellom Middelalderkyrkjer frå Nes til Bø. Matservering på Evju.
Utleige av tunet til 7 konfirmasjonar i mai/juni  og 5 bryllaup i juni, juli og august.
17. og 18.juni Slåttekurs, (påmelding)
17.juni kl.20 Lovedans og slåttegraut – lørdag før St. Hans.
23.juni St.Hansfeiring avlyst på Evju Bygdetun  Vi støttar opp om Telemarksveka med TV overført arrangement i Bø Sommarland !
SOMMAROPENT 24.juni – 13.august kl.12 – 17 (Stengt pga bryllupsfeiring lørdag 1.juli, 8.juli, 15.juli, 29.juli og 12.august)
22.juli Grautdag 12 – 17 med servering av 7 slag graut eller «Graut-tapas»
30.juli kl.11 Olsokmesse på Tinghaug i samarbeid med kyrkjene i Bø og Sauherad.
14. – 18. august Sommarviku for barn frå 7. – 12. år (påmelding)
27.august Open Gard i samarbeid med Sauherad Bygdekvinnelag og Bondelaga i Bø og Sauherad. Avslutning av utstillinga » Øks og laft gjennom 2000 år !» med aktivitetar.
11.september Hjuksebø Barnehage «Jordeple og søteple frå jord til bord»
18. og 19.sept DKS  4.kl Sauherad barneskole «Poteta frå jord til bord»
23.september Norsk Eplefest
25.september Kreativ matlaging med Reiselivsgruppe frå Scotland, Erasmus+ Tourism Angles
26 -28.september Sagavoll Folkehøgskole «Global Cuba» linje på » Anno/Farmen – opphold»
1.oktober Konsert i Fjoset med Glima
6.oktober Disputasmiddag i Fjoset for Asle Økelsrud Høgskolen i Sør-Øst Norge.
22.november kl.19.00 Foredrag «Dyr til nytte, glede og besvær» Frank Rosell
25.november Fjoset leigd ut til Bø Rotary
7.desember Sauherad Bygdekvinnelag; Juleavsluttning på Bygdegarden.
10.desember kl.12 – 17 JUL PÅ EVJU Julemesse og Nissefest på ein dag.
11. og 12.desember DKS 6.klasse Førjul på den Gamle Garden.
13.desember «Julekvelden på Kjerringa» Juleavslutning med aktivitetar for Sauherad Kulturskole.
28.desember kl.19.00 Bygdetunlagets tradisjonelle Juletrefest.

 

DNB sparebankenstiftelsen

 

Kontakt

Sætrevegen 44
3810 Gvarv

Tlf: 35 95 57 08
Mob: 93 20 93 55

E-post: post@evjutunet.no

Følg oss