Program 2019

Faste aktivitetar:

Tysdagar kl.19 Yoga i Fjoset ved Martina Fedtke

Onsdagar kl.18 Broderikafe i Våningshuset/Fjoset ved Liv Berit Kaasa

Torsdagar kl.17 – 21 Ungdans; undervisning i folkedans for barn og unge i samarbeid med Sauherad Kulturskole og Nes Nasjonale Dansarring             Instruktør: Arnhild Brennesvik/ Even Bakken.
kl.19. Open danseøving i Nes Nasjolale Dansarring, Spelemann Sigmund Aasdalen.

Fredagar kl.10 Samlingsforvaltning/Sauherad lokalhistoriske arkiv ved Guro Fosstveit, Finn Rønning, Torstein Fosstveit og Peter Sevatdal

 

Arrangement 2019:

 

09.05 Nes og Saude Bygdetunlag arrangerar rusletur i nærområdet til Evju Bygdetun.

30.05 Pilegrimsvandring i kulturlandskapet i Midt-Telemark frå mellomalderkyrkja på Nes til Bø gamle kyrkje.
Matservering på Evju Bygdetun, Hørte Dampfarveri, Bø Museum og Bø Prestegard.

06.06 kl.17 «Mangfold i Midt-Telemark» familiedag på Evju Bygdetun med aktivitetar, natursti og matlaging frå naturen.

30.06 kl.19 Opning av Sommarutstilling; «Frå metallsøkarfunn i Midt-Telemark til smykkedesign 2019» og Bygdetunlagets fotoutstilling; «Evjufamilien i kvardag og fest». Foredrag ved Mikkel B. Tin, samtale med metallsøkar Tom Junior Magnushommen, allsang og servering.

01.07 – 11.08 kl.12 – 17 Sommaropent bygdetun med omvisning, utstillingar, servering, aktivitetar, dyr på beite.
Rasteplassar i kulturlandskapet gjennom Eventyrskogen ned mot Tangen ved elva. (03.08. Bygdetunet stengt pga.bryllup)

20.07 kl.12 – 17 Grautdag med 7 slag graut, allsang og aktivitetar i tunet.

28.07 kl.11 Olsokmesse på Tinghaug i samarbeid med kyrkja i Bø og Sauherad.
kl.12 – 17 Olsokfeiring på Evju Bygdetun: Aktivitetsdag med husflid og handverk. Sølvsmed Gunhild Astrid Evju, Broderidamene og inviterte kunsthandverkarar. Salg av Rjomegraut, kaker og kaffi.

04.07 kl.17 Kulturkveld med minnemarkering Nils Flatland og Liv Holtskog, 85 år. Johannes Sundsvalen, Nes Nasjonale Dansarring med spelemann Sigmund Aasdalen, Astrid Holtskog, Kristian Ihle Hanto. Salg av Rjomegraut, kaker og kaffi. Kom gjerne i bunad.

10.08 kl.09 – 19 Slåttekurs  med  dugurd og slåttegraut. Påmelding.: jbrynjulvsrud@gmail.com
Arrangement i samarbeid med Naturvernforbundet  og Telemark botaniske forening.

 

12.08 – 16.08 kl.09 – 16  Sommarviku for barn frå 7 – 12 år, i arbeid og leik på garden som for 100 år sidan. Påmelding: post@evjutunet.no

25.08 kl.12 – 16 Open Gard i samarbeid med Bondelaga i Midt-Telemark og Sauherad bygdekvinnelag.

25.08 kl.17 Folkevandring til Mellomalderkyrkjene i Midt-Telemark; Bø gamle kyrkje. Omvisning og orientering om gamlekyrkjas historie og korleis ho blei berga, ved Finn Rønning. Salmesong ved Jorid Vale. Kaffi og kaker i våpenhuset. Kollekt.

29.08 kl.19 Bø og Sauherad Hagelag arrangerar kurskveld om bruk og lagring av urter i Eldhuset og Urtehagen på Evju Bygdetun.

01.09 kl.17 Folkevandring til Mellomalderkyrkjene i Midt-Telemark; Nes kyrkje. Foredrag ved Ivar Solbu. Steinskulpturane ved Maren Rønning. Salmesong ved Jorid Vale. Kaffi og kaker i våpenhuset. Kollekt.

08.09 kl.17 Folkevandring til Mellomalderkyrkjene i Midt-Telemark; Sauherad kyrkje. Foredrag ved Ivar Solbu. Framvising av Demonboka. Salmesong ved Jorid Vale. Kaffi og kaker i våpenhuset. Kollekt.

18.09 kl.   Rusletur frå Evju Bygdetun. Arr. Nes og Saude Bygdetunlag.

06.10 kl.13 – 16 Familiedag med i Eventyrskogen; Natursti med premie, Skogens Brannvoktere i samarbeid med Telemark skogselskap. Sanseleik og naturnærvær med Sven Verbelen, Wildhome. Matlaging i Gapahuken ved Ana Verbelen og Olav Kaasa.

16.10 kl.    Filmkveld. Arr. Nes og Saude Bygdetunlag.

06.11 kl.    Bråtenkveld. Arr. Nes og Saude Bygdetunlag

08.12 kl.12 – 17 JUL på EVJU førjulsoplevingar med kulturformidling, matkultur og Gardsnissen.

12.01.2020 kl.19 Bygdetunlagets tradisjonelle Juletrefest.

 

Undervisning:

01.04 kl.09 – 13 DKS 2.klasse. Eventyrteiknarane Th. Kittelsen og E. Werenskiold.

02.04 kl.09 – 13 DKS 2.klasse. Eventyrteiknarane Th. Kittelsen og E. Werenskiold.

12.04 kl.09 – 14 USN studentar frå studiet, Nature, culture and guiding.

02.05 kl.09 – 13 DKS 1.klasse. Lamming på Haugen med vandring til mat på Evju. Nytt opplegg 2019.

03.05 kl.09 – 13 DKS 1.klasse. Lamming på Haugen med vandring til mat på Evju.

06.05 kl.09 – 13.30 DKS 8.klasse. Våronn på Bygdegarden og omvisning i gardshus.

07.05 kl.09 – 13.30 DKS 8.klasse. Våronn på Bygdegarden og omvisning i gardshus.

04.07 kl.17 Internasjonal Veso sommerskole.

16.09 kl.09 – 13 DKS 4.klasse Jordeple og Søteple.

17.09 kl.09 – 13 DKS 4.klasse Jordeple og Søteple.

02.12 kl.9 – 13 DKS 6.klasse Juletradisjonar i Midt-Telemark.

03.12 kl.9 – 13 DKS 6.klasse Juletradisjonar i Midt-Telemark.

 

Har skjedd i 2019:

13.01 kl.17 – 19 Allsangkafe i Fjoset, Krafttak for sang ved Jorid Vale
10.02 kl.17 – 19 Allsangkafe i Fjoset
06.03 kl.19 Filmkveld frå arkivet til Gunhild Kinch ved Tore Bjørn Pettersen. Arr. Nes og Saude Bygdetunlag
10.03 kl.17 – 19 Allsangkafe i Fjoset
31.03 kl.17 – 19 Allsangkafe i Fjoset
10.04 kl.19 Kulturkveld i Fjoset om familien Torshøl ved Nes og Saude Bygdetunlag
04.05 kl.20.30 Festkveld for Norsjø Kammermusikkfest 2019.

 

 

 

 

 

 

 

DNB sparebankenstiftelsen

 

Her er vi

Kontakt

Sætrevegen 44
3810 Gvarv

Tlf: 35 95 57 08
Mob: 93 20 93 55

E-post: post@evjutunet.no

Følg oss